Künye
Menü
YSK'NIN KARARI NASIL OKUMALI ? | Hayrettin Turan
Hayrettin Turan

hayrettinturan@hotmail.com

YSK'NIN KARARI NASIL OKUMALI ?

YSK aldığı kararı , "seçimin sandık kurullarında görev alan başkan ve üyelerin memur olmamasına dayandırdı." Gerekçesi bu.

Aslında tek başına bu kanunsuzluk yeterli olmakla beraber aşağıda alıntıladığımız yazıda da yer alan iddialara baktığımızda bu seçimin iptali Türk demokrasisi açısından zorunlu ve elzemdi.

Bu kanunsuzluk ve usulsüzlüğe göz yumulamazdı. Zira bu seçimde bunu yapan yolsuzlar yarın başkanlık ve milletvekilleri seçiminde de aynıdını rahatlıkla yapabilir . Böylece demokrasinin en önemli mekanizması ifsat edilmiş olacağından demokratik sistem anlamsız hale getirmiş olurdu.

Karar sonrası sosyal medyada Erdoğan ve Ak Parti'nin sorumlu tutuluyor olması son derece yanlıştır. Zira seçimde yapılan kanunsuz ve usülsüzlüklerin hiçbiri iktidarın yetkinve sorumluluk alanında yapılmamıştır. Tamamen YSK'nın yetki ve sorumluluk alanında cereyan eden kanunsuzluklardır.

Erdoğan ve Ak Parti hangi boyutu ile sorumlu tutuluyor? Bunu anlamak mümkün değil.

Yoksa tespit edilen kanunsuzluk ve yolsuzluklarla ilgili başvuruda bulunmaları mı kabahat oluyor?

Hırsıza ve yolsuza kimse bir şey diyen yok. Hakkı yenen suçlu ilan ediliyor.

YSK'nın içtihatları emsal gösterilmektedir. Bu da yanlıştır. Zira son yasal değişikliğin üzerinden sanırım iki yıl geçmiş değil. Bu yasaya göre yapılmış benzer içtihat örnekleri yoktur. Velev ki olsa dahi, kanuna göre yasal olmayan fiil ve uygulamaların keyfi içtihatlarla aklamanın neresi hukukidir?

YSK 'nın kararı; seçime bulaşan bir düşman elin kırılmasıdır. Bu da demokrasinin selameti için elzemdir.

**************************
(İsteyen Okusun...Seçimde yapılan yolsuzluklar)
AK PARTİ'NİN İPTAL GEREKÇESİNDE NELER VARDI?

AK Parti, YSK'ya yaptığı başvuru dilekçesinde, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Anayasa'nın 79, 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. Maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. Maddeleri gereğince, seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle iptali ve yenilenmesini istedi.

"Kısıtlı bulunan bazı kişiler oy kullandı"

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre AK Parti'nin başvurusunda "oy kullanamayacak ‘kısıtlı' bulunan bazı kişilerin oy kullandığı", "seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte nüfus kayıtlarında ‘ölü' olan seçmenlerin yerine başkaları tarafından oy kullanıldığı", "bazı seçmenlerin hem cezaevi seçmen listesinde hem de asıl ikametgahına ait yerleşim yerinin bulunduğu seçim çevresindeki seçmen listelerinde kayıtlı olduğu", "bazı seçmenlerin ise Türkiye'nin herhangi bir yerinde (İstanbul veya İstanbul dışı) hükümlü olarak cezaevinde bulunmasına rağmen İstanbul'da seçmen olarak gözüktüğünün" anlaşıldığı kaydedildi.

"Şüpheli oy sayısı 300.000'den fazla"

Başvuruda, "Tespitlerimize göre; seçmen listesinde yapılan bütün bu maddi hatalar ve/veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılık sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısı 300.000'den fazladır. Bu sayı AK Parti ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında henüz netlik kazanamamış (yaklaşık 13.500) oy farkının yaklaşık 20 katından fazladır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da seçimin iptal edilerek yenilenmesini isteyen AK Parti, bunun gerekçelerinden bazılarını ise YSK başvurusunda şöyle dile getirdi:

"Birçok sandıkta usulsüzlükler tespit edilmiştir"

"İstanbul İl Seçim Kuruluna yapmış olduğumuz itirazımızın kabulü neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait geçersiz oy pusulalarının sayımı kararı sonrasında, bir çok sandıkta usulsüzlükler tespit edilmiştir. Örneğin; Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu'nun 3267 nolu sandığında 1 adet oy pusulası, zarftan çıkmamış olup, bu hususa ilişkin tutanak düzenlenmiştir.

*YSK-SEÇSİS kayıtları incelendiğinde görüleceği üzere oy sayım ve döküm cetvelinde önemli usulsüzlükler yapılmıştır. Şöyle ki; oy sayım ve döküm cetvellerinde önemli usulsüzlükler yapılmıştır. Şöyle ki; 5.388 adet mühürsüz, 694 adet imzasız, 214 adet boş, 496 adet eksik, 919 adet rakam belirtilmemiş, 1.135 adet sayısı eksik, oy sayım döküm cetveli söz konusudur.

*İstanbul seçimlerinde tespit edebildiğimiz kadarıyla 8.848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetveli, 1.000.000'u aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açmakta ve dolayısıyla seçimin sonucuna doğrudan gölge düşürmektedir.

"Kasten ve şehven yapılan hatılar sonucunda"

*İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı Seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda, AK Parti'nin geçerli oyları gerçekte aldığı geçerli oylardan az, CHP'nin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterilmiş olun; bu durum, seçimin neticesine müessir bir hal teşkil etmektedir. Örneğin Arnavutköy ilçesinde, 1487 nolu sandıkta sandık kurulunca müşahidimize verilen sandık sonuç tutanağında AK Parti oyu 182, CHP oyu 87 iken, sandık kurulunca düzenlenen ve torbaya konulan sandık sonuç tutanağında ise AK Parti oyu 1, CHP oyu 182 yazılarak sonuç değiştirilmiş ve aldatmaya yönelik iki farklı sandık sonuç tutanağı hazırlanmıştır.

"CHP lehine geçerli sayılan ancak geçersiz olması gereken oyların toplamı 35 bin civarında"

*Tespitlerimize göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamı 35.000 civarında olup, bu oy sayısını seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecek derecede önemli bir olaydır.

"Kanuna aykırı biçimde kullanılan oyların toplamı 19 bin 350"

*Anayasa ve 298 sayılı Kanuna gereği oy kullanamayacak olan kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların yerine oy kullanılmıştır. Tarafımızdan; 2.308 adet oy kullanan kısıtlı seçmen, 1.229 adet yerine oy kullanılan ölü seçmen, 10.290 adet hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmen, 5.287 adet İstanbul seçmen listesinde kayıtlı hükümlü seçmen, 236 adet İstanbul'da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmen, kayıtları tespit edilmiş olup, mükerrer kayıtlı bu seçmenler yerine, yerleşim yerlerinde oy kullanılıp kullanılmadığı seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek önemli bir husustur.

*Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların toplamı 19.350 olup, bu oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin ‘gizli oy' ilkesi gereğince hukuken ve fiilen olanaksız olduğu aşikardır.

"Zihinsel engelli 21 bin 782 kişi seçmen listelerinde yer aldı"

*Diğer önemli bir tespit olarak; Parti görevlilerimizin oy verme gününden sonra yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, İstanbul'da 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21.782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı belirlenmiştir. Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli oldukları tespit edilmiştir.

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde iki aday arasındaki oy farkının, 13.500 civarında olduğu düşünülürse on binlerce zihinsel engellenin oy kullandığı bu seçimlerde seçmen iradesinin sandığa doğru ve güvenli yansıtılamaması nedeni bile başlı başına seçimin yenilenmesine sebep oluşturmaktadır.

"Sandık başkan ve memur üyeler kanuna aykırı belirlendi"

*İstanbul'da gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerine ait 31.280 sandığın sandık başkanları ve memur üyeleri, 298 sayılı Kanunun 22. Maddesine göre belirlenmesi gerekirken; Mülkü İdare amiri tarafından, İlçe Seçim Kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinin dışına çıkılarak görevlendirme yapılmıştır. Yerleşim yeri adresi ve görev yeri dikkate alınmamıştır. Kamu görevlisi sıfatı taşımayan kişilerden atama yapılmıştır. Kamu çalışanı olsa bile görev verilmeyecek kişiler listeye eklenmiştir.

*Sonuç olarak; 31.280 sandık başkanın 6.539'unun kamu görevlisi olmayanların arasından, 31.280 sandık kurulu memur üyesinin, 13.084'ünün kamu grevlisi olmayanların arasından belirlenmekte toplamda, 62.560 sandık başkanı ve memur üyenin 19.623'ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği, il ve ilçe dışından görevlendirmeler yapıldığı, sivil askeri personel gibi görev yapamayacak olanların da listeye eklendiği ve görev verildiği tespit edilmiştir".


        YORUMUNUZU PAYLAŞIN