Künye Reklam
Menü
Liyakatli ama kime? | Öğr. Gör. Halil İbrahim ALBAYRAK
Öğr. Gör. Halil İbrahim ALBAYRAK

ibrahim.albayrak@uiarastirmalari.com

Liyakatli ama kime?

 

İnsanlar ve devletler var oldukça, gruplaşmalar ve fikir ayrılıkları, grupların birbirleri üzerindeki himaye çabası, ekonomik üstünlük kurma girişimleri vb. yaklaşımlar süregelecektir. Sert/Askeri güç kullanımının maddi yükü ve tarihsel sorumluluğunu almak istemeyen devletler, propagandayı adeta örtülü savaş aracı olarak kullanmaya çalışacak, belki birkaç denemede başarılı olamasalar da sürekli vazgeçmeden aynı noktaya atış yaparcasına hedefin başını kaldırmasına izin vermemeye gayret göstereceklerdir.

Propaganda kavramını içsel duygu, eğilim, tutum ve düşüncelerin belirlenmesinde kullanılan bir teknikler bütünü olarak kısaca tanımlayabiliriz. Bu manada propaganda hem kışkırtma hem de bütünleştirme biçiminde iki farklı eğilimi de bünyesinde taşıyabilir. Propagandanın fikir, eğilim ve tutum belirleme amacı, hem ideolojik manada siyasal alanların hem de tüketim, aidiyet ve karar alma biçimindeki sosyolojik alanların hizmetinde kullanımını mümkün kılabilmektedir.

Propaganda da amaçlanan; hedef kitleleri bir okul formatındaymış gibi bilgilendirmekten ziyade, kitlelerin dikkat yoğunluğunu ve odak noktalarını belirli-belirlenmiş olaylar, hedeflenmiş unsurlara yöneltmektir. 21.yy teknolojik gelişmeleri de nazara alındığında propaganda tekniklerinin, birey ya da topluluklara nasıl düşünmeleri gerektiğinin değil, hangi olguların, kimlerin düşüncelerine paralel ve nasıl düşündürtülmesi gerektiği üzerinde durduğu da açıktır. Bu kapsamda propaganda da, hedef kitlenin moral-motivasyon kabiliyetleri, olgulara inanmışlıkları ve bildikleri gerçeklerin çökmesinin sağlanması asıl amaçlananların başında gelmektedir.

Propaganda da asıl amaçlanan, hedeflenen noktaya başarıyla ulaşılabilmesidir. Bu süreçte ne anlatılmak veya inandırılmak isteniliyorsa, hedef kitle seçimi, uygun donelerin toplanması-tasnifi, bunun nasıl ve hangi zamanlarda yapılacağı, gelen tepkiler-dönüt ve dönütün değerlendirilmesi süreci en ince ayrıntılarına kadar işlenmektedir. Söz konusu süreç dikkatli tahlil edildiğinde kitabımızın ilgili bölümünde de karşılaştığımız istihbarat çarkı/döngüsü gözümüzün önünde canlanabilir. Başarılı olması hedeflenen bir propaganda sürecinin, her aşamasıyla profesyonelce yönetilecek istihbari zeka gerektirdiğini görebilirsiniz.

Görüldüğü gibi günümüz asimetrik mücadele yöntemlerinden biri olan propaganda, artık kitle imha silahları yerine, kitle iletişim araçları vasıtasıyla faaliyet alanı halini almış vaziyettedir ve hedefi mikro düzeyde birey, makro düzeyde ise milli güç unsurlarını yıkmaktır. Ancak bu gibi belirlenmesi güç olan tehditlere karşı tamamen de savunmasız değildir söz konusu hedef kitle. Her insan ayrı psikoloji ve kendi içerisinde ayrı bir evren olarak değerlendirildiğinde çok geniş bir alan ve sosyolojik, psikolojik, ekonomik, güvenlik, kültürel, inanç gibi değerlerde konularına hakim yetişmiş personel istihdam etmenin önemi karşımıza çıkmaktadır. Personel istihdam etmek elbette ki önemlidir, lakin alanında uzmanlaşmış ve rüştünü kanıtlamış personel istihdam etmek çok daha önemlidir. Propagandaya karşı koyma hususunda karşımıza çıkabilecek en büyük problemlerden biri liyakat sahibi kişilerin, iş başında olmasıdır ki öngörülü personelce tehditler belirlensin ve gerekli önlemler alınabilsin. Bu hususta dikkat edilmesi gerek nokta ise, “Liyakat sahibi bu özelliğini; nerde kazanmış, kim tarafından eğitilmiş, hangi ideolojiyle yoğrulmuş, bağlılığı devletine mi yoksa başka bir devlet ya da gruba mı?” vb. soruların net olarak yönetim kademelerince cevaplanıyor olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki birçok liyakat sahibi; mülki idari erkan, siyasetçi, adli personel, polis, asker, pilot, öğretmen vs. bilgi ve becerilerini Türkiye Cumhuriyeti’ nin demokratik düzenini yıkmak için daha çok yakın geçmişimizde hain darbe girişiminde kullanmışlardır. Propagandaya karşı koymada en büyük sermaye eğitilmiş, akil ve devletine tam bağlı personeldir.


        YORUMUNUZU PAYLAŞINBu yıl sizce hangi takım şampiyon olur?

Bu yıl sizce hangi takım şampiyon olur?