Künye
Menü
Neden Gençlik? | Yakup Tiryaki
Yakup Tiryaki

yakuptiryaki@hotmail.com

Neden Gençlik?

Neden Gençlik
Genç insan; düşünen, üreten, sorgulayan, atılgan, cesaret ve kuvvetlilik yönüyle bedensel dinamizmin merkezi olan bireydir.
  Gençlere yönelik ne yapabileceğimiz konusuna girmeden önce "Neden Gençlik?" diye kendimize sormalı ve cevabını vermeliyiz. Gençlik toplumsal hareketlerin adeta can damarıdır. Gençleri bir arada tutamayan toplum sönmeye mahkûmdur. İnsanların yaşam tarzları, üretken olmaları hareketlerinin sürekliliği gençlerin ön planda olmasına bağlıdır. Gençlerimizi toplumdan dışlamamız, arka planda görmemiz gençlerimizi hoş olmayan yerlere yönlendirmemize sebep olabilir. Bu nedenle daha güzel bir toplum yetiştirmek için çok çabalamalıyız. Gelecek nesillere miras olarak devredecek sorumluluğu ile gençleri önemsemeli ve onların yolunu açmalıyız. Gençlik bir toplumun önemli bir parçası olarak planlanmalı, gençlik dönemi değil sonrası dönemleri için de iyi yetiştirilmeli ve yönlendirilmelidir. Kendini dışlanmış hisseden gençlerimiz, bizim için ne kadar değerli olduğunu bilmelidir. Gençlerimizi dini ve ahlaki yönden yetişmesine katkıda bulunmalı ve onları topluma kazandırmalıyız. Hz. Ali (r. a) gençlere: "Ey gençler! Haysiyetinizi edep ve terbiye ile, dininizi ise ilim ve bilgi ile koruyun." buyurmuşlardır. Yine bu konu ile alakalı olarak ulu önder Atatürk’ün de gençlere hitaben söylediği sözden de anlaşılacağı üzere: "Gençler! Cesaretinizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan (ilim, bilgi)ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız." diyerek gençlerimize verilen değerleri gözler önüne sermektedir.
Gençlerimize verilen değer, vatanımızın ve devletimizin korunmasına, daha güçlü nesiller yetiştirmemize ve daha nice tarihler yazmamıza vesile olacaktır...


        YORUMUNUZU PAYLAŞIN