Kürşat Tutar’ın ‘Toplumsal Uyumun Anahtarı Olarak Çalışma İzni’ kitabı okuyucu ile buluştu

Hacı Bayram Veli Üniversitesi araştırma görevlisi Kürşat Tutar ‘Toplumsal Uyumun Anahtarı Olarak Çalışma İzni’ kitabını okuyucu ile buluşturdu.

Daha iyi mobil deneyim için tıklayınız

Hacı Bayram Veli Üniversitesi araştırma görevlisi Kürşat Tutar ‘Toplumsal Uyumun Anahtarı Olarak Çalışma İzni’ kitabını okuyucu ile buluşturdu.
Toplumsal Uyumun Anahtarı Olarak Çalışma İzni adlı kitabında Tutar, göç olgusunun, insanlık tarihi boyunca süregelen beşeri hareketliliği betimlediğini ifade etmekte. Birçok farklı alana etki eden göç hareketliliği ile göç alan ülkenin başta ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere birçok yönden etkilenmesi de kitapta yer almakta. Tarihin başlangıcıyla var olan göç, günümüzde de dünya gündemi üzerindeki etkisini sürdüren bir olgu ortaya çıkmakta. Bu minvalde göç kavramına ışık tutan farklı ve özgün bakış yansıtan ‘Göç ve Çalışma İzinli Suriyeliler’ adlı eserde, göç kavramına derinlikli bir yaklaşım sergiliyor ve merkezine aldığı çalışma izni ve toplumsal uyum paralelinde göç olgusunu her boyutuyla ele alınmakta.
Çalışma iznine sahip olan Suriyeli işgücünün, işgücü piyasasına etkisi
Yazar Kürşat Tutar, “Göç ve Çalışma İzinli Suriyeliler” eseriyle, toplumsal uyumun anahtarı olarak çalışma izni eksenine dikkatini toplarken, göçün sebeplerine, etkilerine de odaklanıyor. Yazar eserinde, çalışma iznine sahip geçici koruma sağlanan 434 Suriyeli işçiye anket ve araştırma kapsamındaki 24 katılımcı ile derinlemesine mülakat yaparak, sonuçların nedenlerini ve farklı boyutlarını ortaya çıkartmıştır. Ayrıca yazar kitabında, çalışma iznine sahip olan Suriyeli işgücünün, işgücü piyasasındaki fotoğrafını yansıtırken, çalışma izninin olumlu etkilerinin sadece ekonomik alan ile sınırlı kalmayıp gündelik hayat ve sosyal refah durumlarını içeren toplumsal uyum süreçlerinde de etkili sonuçlar ürettiğine dikkat çekti.Diğer Haberler