Türkiye’nin 100 yılı kitap oldu

Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz’ın kaleme aldığı, Türkiye’nin toplumsal yapısını ve değişimini 1923’ten günümüze aktaran “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişim: 1923’ten Günümüze” isimli kitap okuyucuyla buluştu.

Daha iyi mobil deneyim için tıklayınız

Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz’ın kaleme aldığı, Türkiye’nin toplumsal yapısını ve değişimini 1923’ten günümüze aktaran “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişim: 1923’ten Günümüze” isimli kitap okuyucuyla buluştu.

Akademisyen Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz tarafından kaleme alınan “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişim: 1923’ten Günümüze” isimli kitap yayınlandı. Kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılını siyaset, nüfus, ekonomi, eğitim, sağlık ve din olmak üzere toplam altı başlıkta ele alıyor.

“Geçmişin muhasebesi”

Kitabın Türkiye’nin daha iyi anlaşılmasına ve Cumhuriyet’in ikinci asrında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği refah seviyesine ulaşmasına katkı sağlamasını dileyen Yılmaz, “Yıldönümleri bir kutlama olduğu gibi aynı zamanda geçmişin de bir muhasebesi olarak görülür. 100. yaşını geride bıraktığımız Cumhuriyet’e dair herkes kendi “iyi, doğru, keşke” ve “iyi ki”leriyle bir Türkiye resmi çizecektir. “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişim: 1923’ten Günümüze” isimli kitap, Türkiye’yi şekillendiren dönüm noktalarını hatırlatarak bu resmin çizilmesine katkı sağlamak amacını taşıyor. Eserin bir diğer amacı ise üniversitelerde okutulan Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Türkiye’de Sosyal Değişim, Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Değişim ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sine Sosyolojik Bakış gibi dersler için yardımcı kaynak olabilmek” şeklinde konuştu.

“İki amacı var”

Kitabın iki amaca hitap edebilmesinin, iki özelliğinden kaynaklığını söyleyen Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz “Birincisi akademik yazım üslubundan ve etik ilkelerden taviz vermeyen sade bir dile sahip olması, ikincisi ‘toplum’, ‘toplumsal yapı’ ve ‘kültür’ denilen şeyin ele alınış tarzı. İkinci konuyu biraz açmak gerekirse aslında ‘toplumsal yapı’ denilen kavramın belirli bir toplumun özelliklerine, farklılığına vurgu yaptığını görürüz. Bu farklılığı ya da özgünlüğü sağlayan nedenler sosyolojinin ‘toplumsal kurumlar’ antropolojinin de ‘kültürel öğeler’ adını verdiği gündelik hayatın ana belirleyicileri olan aile, eğitim, din, siyaset / yönetim ve ekonomi (üretim / tüketim) gibi kavramlardan kaynaklanmaktadır. Bu teorik anlayıştan hareketle kitap, Türkiye’nin 1923’ten günümüze değişimini alt bölümde ya da ‘toplumsal kurum/kültürel öge”de ele almaktadır’ ifadelerini kullandı.Diğer Haberler