“Hemşirelik mesleğinde hizmet ve eğitim kalitesi bir arada düşünülmeli”

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetten Günümüze Hemşirelik Sempozyumunda hemşirelik mesleğinin Türkiye’deki gelişimi ve sorunları ele alındı. İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Engin Gülal, hemşirelik mesleğinde hizmet ve eğitim kalitesinin bir arada düşünülmesi gerektiğini belirterek “Mesleğin güçlenmesinde eğitimin nitelik ve düzeyinin yükseltilmesi öncelikli olmalıdır” dedi.

Daha iyi mobil deneyim için tıklayınız

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetten Günümüze Hemşirelik Sempozyumunda hemşirelik mesleğinin Türkiye’deki gelişimi ve sorunları ele alındı. İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Engin Gülal, hemşirelik mesleğinde hizmet ve eğitim kalitesinin bir arada düşünülmesi gerektiğini belirterek “Mesleğin güçlenmesinde eğitimin nitelik ve düzeyinin yükseltilmesi öncelikli olmalıdır” dedi.

Dr. Ralph A. DeFronzo Oditoryumunda düzenlenen sempozyum açılış konuşmalarıyla başladı. İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Türkçe) Bölüm Başkanı Prof. Dr. İkbal Çavdar, başlangıçta sadece kadın mesleği olan hemşireliğin laik, özgürlükçü ve kadına değer veren Türkiye Cumhuriyeti ile doğduğunu söyledi.

Prof. Dr. İkbal Çavdar: “Sağlık hizmetlerinde hemşirelik vazgeçilmezdir”

Prof. Dr. İkbal Çavdar, “Modern hemşireliğin kurucusu Florance Nightingale ve kurtuluş savaşında gönüllü olarak görev alan ve ülkemizde mesleğimizin öncülerinden Safiye Hüseyin Elbi, Münire İsmail, Kerim Salahor’un omzunda yükselen mesleğimiz cumhuriyetin ilanı ve sonrasında geçen yüzyıllık süre içerisinde bilimin ışığında insan onuruna yakışan bakım ve hizmeti sağlayan nitelikli hemşirelik kavramını benimsetmiştir. Biliyoruz ki cumhuriyetin 100’üncü yılına girerken yaşanan salgınlarda, afetlerde hemşireliğin sergilediği holistik, hümanistik ve alturistik yaklaşımlardan dolayı sağlık hizmetlerinde hemşirelik vazgeçilemezliğini tekrar deklare etmiştir” dedi.

Prof. Dr. Engin Gülal: “Hemşirelik eğitiminin nitelik ve düzeyi yükseltilmelidir”

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Engin Gülal, hemşirelik mesleğinin öneminin pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirterek hemşirelik mesleğinin toplum tarafından benimsenmesinde verilen hizmetin kalitesinin önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Engin Gülal, “Hizmet kalitesi de eğitimin kalitesinden ayrı olarak düşünülmemelidir. Bu nedenle mesleğin güçlenmesinde eğitimin nitelik ve düzeyinin yükseltilmesi öncelikli olmalıdır. Bu düşünceyle üniversite olarak nitelikli akademik kadromuz, güçlü laboratuvar ve hastane imkanlarımız ile sağlığın gelişimini ve korunmasını sağlayan güvenli bakım veren hemşireler yetiştirmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz” dedi.

Prof. Dr. Aytolan Yıldırım: “Hemşirelikte lisans ve lisansüstü programlar Avrupa’dan önce açıldı”

Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, “Cumhuriyetten Günümüze Sağlık Politikaları ve Hemşirelik” başlıklı konferansta, cumhuriyetin ilk yıllarından başlatılan sağlık politikalarının günümüze dek nasıl evrildiğini, cumhuriyet döneminde karşılaşılan sağlık sorunları ile mücadele yöntemlerini, sağlık örgütlenme modelleri ile söz konusu dönemde çıkarılan sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler ve bilimsel çalışmaları ele aldı.

Türkiye’de hemşirelik eğitiminin başlangıcı ve günümüze uzanan sürecinden bahseden Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 60’lı yıllarda meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının açılışı ile devam eden hemşirelik eğitimlerinde lisans ve lisansüstü programların Avrupa’dan önce ülkemizde açıldığını söyledi. Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, “Hemşirelikte lisansüstü programlar 1968’de açılmış, yine birçok batı ülkesinden önce bu haklara sahip olunmuş” dedi.

Hemşirelerin örgütlenmesinin önündeki engellere de değinen Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, “Bütün dünyada olduğu gibi branşlaşmaya bağlı olarak özel dal derneklerimiz var. Yaklaşık 56 derneğimiz var. Dernekler kapsamında birlikler var bu da önemli. Hemşireler şu anda sağlık insan gücü içinde sayısal anlamda en üst sayıda temsil ediyorlar ama henüz meslek odası kimliğine dönüşmediler. Bu bizim önemli hedeflerimizden biri” dedi.

Prof. Dr. Aytolan Yıldırım: “Hemşirelik mesleği özerklik ve bağımsızlık istiyor”

Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, hemşirelik mesleğinin karşılaştığı zorluklara da değinerek “Hemşirelik mücadelesi aynen Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinde verdiği anlayışla sürdürülmek zorunda. Hemşirelik ne istiyor? Özerklik istiyor. Ne istiyor? Otonomi istiyor, Bağımsızlık ve bağımsız alanının var edilmesini istiyor. Nasıl mücadele edilecek? Atatürk’ün ilkeleri ve tutunduğu değerlerle mücadeleye devam edilecek” diye konuştu.

“Günümüzde ve Gelecekte Hemşirelik” paneli yapıldı

Konferansın ardından “Günümüzde ve Gelecekte Hemşirelik” başlıklı bir panel gerçekleşti. Oturum başkanlığını Prof. Dr. İkbal Çavdar’ın yaptığı panelde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi’nden Doç. Dr. Betül Sönmez “Hemşirelikte Uzmanlaşma”, Atlas Üniversitesi Medicine Hospital Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Uzman Hemşire Gülseren Dayan “Hemşirelik Hizmetlerinin Bugünü ve Geleceği”, Atlas Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü Prof. Dr. Selda Seçginli “Hemşirelik Araştırmalarının Geleceği” ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi’nden Doç. Dr. Yeliz Doğan Merih “Hemşireliğin Geleceğinde İnovasyon” başlıklı konuşmalar yaptı.

Sempozyum “Lisans Öğrencileri Bakış Açısıyla Hemşireliğin Bugünü ve Geleceği” başlıklı öğrenci oturumuyla sona erdi.Diğer Haberler